Ryczałt a usługi marketingowe

Stawka 17% od 2021 roku będzie dotyczyła usług świadczonych w ramach wolnych zawodów, zaś usługi podlegające pod dotychczasową stawkę …Zlikwidowany zostanie załącznik nr 2 zawierający wykaz usług, których świadczenie wyłącza z opodatkowania ryczałtem ewidencjonowanym.. Usługi o charakterze marketingowym są obecnie jednym z najpopularniejszych rodzajów usług.. 6000 - 200,16 = 5 …Usługi te nie zostały wyłączone z ryczałtu na mocy art. 8 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych prz…

Regulamin | Kontakt