Zgoda na udział dziecka w zajęciach

Pobierz

Rodzic/opiekun prawny jest .Wyrażam zgodę / nie wyrażam zgody* na udział mojego dziecka imię i nazwisko ucznia w zajęciach wychowanie do życia w rodzinie w czasie nauki w Zespole Szkół w Zręcinie1.. +48 509 645 700 / 22 487 18 00, .W sytuacji zarażenia się mojego dziecka na terenie szkoły nie będę wnosiła/wnosił skarg, zażaleń, pretensji do dyrektora oraz organu prowadzącego będąc całkowicie świadoma/świadomy zagrożenia epidemiologicznego płynącego1.. 2019/2020 Wyrażam/ nie wyrażam zgody na udział mojej/mojego syna/córki ……………………………………………….….. 2) Oświadczam, że nie występuje u mnie i/lub u mojego dziecka - gorączka, kaszel, duszność.. Ja niżej podpisana/podpisany w imieniu własnym i/lub dziecka oświadczam, że: 1) W okresie 14 dni nie miałam/em bliskiego kontaktu z osobą, u której stwierdzono zarażenie COVID-19.. Zobowiązuję sie do przestrzegania regulaminu pływalni.. ZGODA RODZICA (OPIEKUNA PRAWNEGO) NA UDZIAŁ DZIECKA W ZAJĘCIACH DODATKOWYCH Wyrażam zgodę na udział córki/syna .Wyrażam /nie wyrażam zgody na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka w zakresie imienia i nazwiska oraz zgodę na nieodpłatne, nieograniczone czasowo wykorzystanie wizerunku mojego dziecka.Jednocześnie oświadczam, że dziecko nie ma przeciwwskazań zdrowotnych na udział w zajęciach.. Jako rodzic (prawny opiekun) zabezpieczę dziecku bezpieczną drogę na zajęcia i jego powrót do domu.Title: Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka Author: Sekretariat Last modified by: Monika Created Date: 9/4/2013 12:39:00 PM Other titles: Wyrażam zgodę na udział mojego dzieckaCzy rodzice powinni wyrazić zgodę na udział dziecka w zalecanych zajęciach..

Drogi Rodzicu/Opiekunie prawny dziecka!

... zgoda rodzicÓw na udziaŁ dziecka w zajĘciach specjalistycznych.

Wyrażam zgodę na przeprowadzenie wszelkich niezbędnych zabiegów w stanach zagrażających życiu lub zdrowiu mojego dziecka.. organizowanych na terenie sp1 w legnicy w roku szkolnym 2008/2009.. podpis rodzica Ja niżej podpisany/podpisana, oświadczam, że nikt z domowników, w okresie ostatnich 14 dni:ZGODA RODZICA NA UDZIAŁ DZIECKA W ZAJĘCIACH TERAPII PEDAGOGICZNEJ roku szk.. 4.Zgoda na prowadzenie badań oraz udział dziecka w zajęciach specjalistycznych Wyrażam zgodę/nie wyrażam zgody* na badanie mojego dziecka przez ( tutaj należy wpisać specjalistę np. logopedę,DOKUMENTY I WZORY ZGÓD DLA RODZICÓW.. organizowanych na terenie sp1 w legnicy w roku szkolnym 2008/2009.Opole, dn. ………………………….. (Imię i nazwisko rodzica/prawnego opiekuna)w zajęciach.. Centrum Kultury w Sułoszowej.. udział w zajęciach prowadzonych w określonych w procedurach bezpieczeństwa warunkach.. kontaktowegoCK w Sułoszowej w związku z epidemią COVID-19.. 0świadczam, że dziecko jest zdrowe i nie ma żadnych przeciwwskazań do korzystania z takiej formy zajęć.. Możliwość ubezpieczenia dziecka lub pracownika szkoły na rok 2020/2021 istnieje w polisie WIRTUALNEJ do 30.11.2020 (czyli cały październik i listopad jeszcze).. Cofnięcie zgody może mieć następującą formę: "Cofam zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Zespół Szkół Publicznych nr 1 w Terespolu ul. Sienkiewicza 27 21-550 Terespol,jeden raz dziennie w trakcie pobytu dziecka w szkole..

Kiedy rodzice mogą poinformować, że rezygnują z udziału dziecka w zajęciach.

dane mogą być przechowywane jedynie w celach archiwalnych, zgodnie z obowiązującymi przepisami.. Jakie działania podjąć, jeżeli rodzice złożyli wniosek o rezygnację z zajęć rewalidacyjnych.. Wyrażam zgodę na przeprowadzenie wszelkich niezbędnych zabiegów w stanach zagrażających życiu lub zdrowiu mojego dziecka.. • Przyjęłam/em do wiadomości, iż organizator nie ponosi odpowiedzialności za bezpieczeństwo wyżej wymienionego dziecka po zakończeniu zajęć/warsztatów.. na udział w zajęciach z terapii pedagogicznej, które odbywać się będą zgodnie z informacją podaną w planie lekcji.zgoda rodzicÓw na udziaŁ dziecka w zajĘciach specjalistycznych.. APELUJEMY I PROSIMY!. Podaję dane osobowe dobrowolnie i oświadczam, że są one zgodne z prawdą.. Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka w zajęciach nauki pływania/rehabilitacji* w wodzie w Puckim Centrum Medycznym.. Na zajęcia przyprowadzaj tylko dziecko zdrowe, bez objawów kataru, kaszlu, gorączki, duszności, wysypki.Akademię Sportu Olimpijczyk w czasie pandemii COVID-19.. Po tym czasie możliwość ubezpieczenia już nie będzie .Title: Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka Author: Sekretariat Last modified by: sekretariat2 Created Date: 9/5/2019 10:34:00 AM Company: ATCZGODA NA UDZIAŁ DZIECKA W ZAJĘCIACH NAUKI RELIGII \ ETYKI Oświadczam, że mój syn / córka* będzie uczestniczył/a w zajęciach nauki religii\etyki * prowadzonych przez wyznaczonego dla placówki katechetę posiadającego niezbędne kwalifikacje i(miejscowość, data) Zgoda na uczestnictwo w zajęciach logopedycznych Wyrażam/ nie wyrażam* zgody na udział w zajęciach logopedycznych mojego/mojej*W razie konieczności wyrażam zgodę na udzielenie dziecku pomocy medycznej , jednocześnie nie znam przeciwwskazań zdrowotnych do udziału mojego dziecka w zajęciach..

Wandy Malczewskiej w Parznie, w celu organizacji i udziału dziecka w powyższych zajęciach.

Cofnięcie zgody będzie miało konsekwencje braku możliwości uczestniczenia przez Pani(a) dziecko w zajęciach z logopedą.. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka przez Szkołę Podstawową im..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt