Elektroniczne odnotowanie zwrotu dowodu rejestracyjnego

Pobierz

Zwrot dokumentu zatrzymanego elektronicznie będzie następował rownież elektronicznie,poprzez odnotowanie informacji o zwrocie w centralnej ewidencji pojazdow, po ustaniuprzesłanek, które spowodowały zatrzymanie dokumentu.. Oddaj samochód na przegląd techniczny do okręgowej stacji kontroli pojazdów.. Skompletuj dokumenty: wniosek o elektroniczne odnotowanie zwrotu dowodu, zaświadczenie z badania technicznego, zaświadczenie o zatrzymaniu dowodu, aktualną polisę OC.Zwrotu dowodu rejestracyjnego nie może dokonać diagnosta, który go zatrzymał.. Oznacza to, że jeśli dokument zatrzymał policjant w Płocku, zwrócić go może dowolna jednostka w kraju np. policjant w Gdańsku.. W tym przypadku nie będzie miałomiejsca fizyczne wydanie dokumentu przez własciwy organ.Poniżej możesz pobrać gotowy wzór wniosku o elektroniczne wydanie zatrzymanego dowodu rejestracyjnego przez Policje, ITD, itp. i odnotowanie zwrotu w Centralnej Ewidencji Pojazdów (CEPiK) Zwrot zatrzymanego dokumentu następuje niezwłocznie po ustaniu przyczyny uzasadniającej jego zatrzymanie - po przedstawieniu zaświadczenia z badania technicznego dla pojazdu skierowanego przez organ kontroli ruchu drogowego.- wniosek o zwrot dowodu rejestracyjnego można również złożyć za pośrednictwem poczty, wysyłając go wraz z załącznikami na adres Urząd Miasta Gdyni, Wydział Spraw Obywatelskich - Referat Praw Jazdy i Rejestracji Pojazdów, Aleja Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia (na wniosku należy dodatkowo wskazać adres na który dowód rejestracyjny ma być zwróconyPotrzebny będzie wniosek o elektroniczne odnotowanie zwrotu, zaświadczenie z badania technicznego, pokwitowanie potwierdzające zatrzymanie oraz aktualna polisa OC..

Co, jeśli samochód nie ma dowodu rejestracyjnego?

Udaj się do urzędu dzielnicy, w którym pojazd jest zarejestrowany, złóż wniosek wraz z załącznikami.. Zabierz ze sobą dokument tożsamości.1.. Nie ma np. konieczności odsyłania dokumentu do wydziału komunikacji, przez który został wydany.Zwrot dowodu rejestracyjnego zatrzymanego cyfrowo odbywa się elektronicznie Wpisu o zwrocie mogą dokonać: organ, który zatrzymał dokument (funkcjonariusz Policji lub ITD) lub ten, który go wydał (wydział komunikacji danego starostwa).wniosek o zwrot zatrzymanego dowodu rejestracyjnego; pokwitowanie z Policji o zatrzymaniu dowodu rejestracyjnego; aktualne zaświadczenie z przeglądu technicznego, potwierdzające ustanie przyczyny zatrzymania dowodu; dowód osobisty lub paszport - w przypadku osób fizycznych;Diagnosta postępuje na dotychczasowych zasadach - w przypadku wystąpienia przesłanek do zatrzymania dowodu rejestracyjnego (pozwolenia czasowego) zatrzymuje dokument i przesyła go do organu, który go wydał.. Zawiadomienie o zbyciu pojazdu.. DRUK 11oplat ewidencyjnych za wydanie: dowodu rejestracyjnego - 0,50 zl, pozwolenia czasowego - 0,50 zl, zalegalizowanych tablic (tablicy) rejestracyjnych - 0,50 zl, nalepki kontrolnej - 0,50 zl, karty pojazdu dla pojazdu samochodowego innego niz okreslony w art. 77 ust..

Diagnosta nie ma możliwości zatrzymania dowodu elektronicznie.

Miej na uwadze, że po przekroczeniu 7-dniowego okresu przewidzianego zaświadczeniem, nie wolno Ci kierować autem bez aktualnych badań technicznych.Zwrot dokumentu zabranego elektronicznie odbywa się online, poprzez odnotowanie odpowiedniej informacji w CEPiK.. W takim przypadku dokument jest zwracany wyłącznie przez właściwy Wydział Komunikacji/Starostwo.. Do wniosku dołącz wymagane dokumenty w oryginale.. DRUK 10 Wniosek o czasowe wycofanie pojazdu z ruchu.. W końcu wystarczy jeden wpis w odpowiedniej opcji systemu CEPiK.. Poniżej możesz pobrać gotowy wzór wniosku o elektroniczne wydanie zatrzymanego dowodu rejestracyjnego przez Policje, ITD, itp. i odnotowanie zwrotu w Centralnej Ewidencji Pojazdów (CEPiK) Zwrot zatrzymanego dokumentu następuje niezwłocznie po ustaniu przyczyny uzasadniającej jego zatrzymanie - po przedstawieniu zaświadczenia z badania technicznego dla pojazdu skierowanego przez organ kontroli ruchu drogowego.2..

Znalazłeś idealny samochód, świetnie wyposażony, w odpowiednim kolorze i jeszcze w okazyjnej cenie.Wniosek o wymianę dowodu rejestracyjnego lub karty pojazdu.

Taki elektroniczny odbiór zatrzymanego dowodu rejestracyjnego nastąpi dopiero po ustaniu przesłanek, które spowodowały odebranie dokumentu.Pobierz, wydrukuj i wypełnij wniosek oraz zgodę (formularze dostępne są również w urzędzie)..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt