Wzór podania o przyjęcie do liceum ogólnokształcącego

Pobierz

Czas jest do jutra, a mi naprawdę zależy.. proszę o pomoc, może jakiś wzór, cokolwiek.. Prośbę swą motywuję zainteresowaniami językiem polski, historią oraz językiem angielskim.. ą. ce : 1. klasa humanistyczna z rozszerzonym j. polskim ,historią , j. angielskim.. Za inne osiągnięcia ucznia, wymienione w świadectwie ukończenia gimnazjum, kandydat może uzyskać co najwyżej 32 punkty, w tym:W załączniku znajduje się nowy wzór podania o przyjęcie do pierwszej klasy liceum na rok szkolny 2020/2021.. ;Liceum ogólnokształc.. Miejscowość, Data (po prawej) Jan Kowalski Miasto, dn. 26.05.2020 r. 27-220 Xxx ul. xxx 13 telefon: xxx-xxx-xxx Dyrekcja I Liceum Ogólnokształcącego im.. w Zespole Szkół im.. Karolina Nowak Ul. Czekoladowa 8 98-364 Wrocław Dyrektor Liceum Ogólnokształcącego nr 6 Wrocław Zwracam się z prośbą o przyjęcie mnie do Liceum Ogólnokształcącego nr 6 do klasy humanistycznej.. (033) xxx-xx-xx e-mail: [email protected] Dyrekcja Liceum Ogólnokształcącego im.. Osoby chcące rozpocząć naukę w naszej szkole winny pobrać, wypełnić i przedłożyć w sekretariacie szkolnym podania:Podanie o przyjęcie do liceum ogólnokształcącego dla dorosłych (na podbudowie gimnazjum / ośmioletniej szkoły podstawowej/ zasadniczej szkoły zawodowej) P r oszę p yj ciemna t w * /….. Tadeusza Kościuszki 27-200 Starachowice Zwracam się z uprzejmą prośbą o.Poznań, dnia 30 kwietnia 2018 r Katarzyna Nowak os. Stefana Batorego nr domu / nr mieszkania 60- 687 Poznań tel..

Kiedy składać papiery do liceum?

Adama Mickiewicza w Warszawie.. Dane osobowe kandydata do szkoły:Dokumenty niezbędne do przyjęcia ucznia do I Liceum Ogólnokształcącego im.. Konstytucji 3 Maja.. Ma 6 lat wiec sama nie napisze podania o przyjecie do szkoły, wiec musze ja to zrobic za nią tylko czy pisać w Jeżeli uznasz, że warto ubiegać się o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej, dla .Podanie o przyjęcie do innej klasy składa się na ręce dyrektora szkoły, do której uczeń chce się przenieść albo w ramach której chce zmienić jedynie klasę.Jeśli uczeń nie jest jeszcze pełnoletni (nie ukończył 18 lat), w jego imieniu wniosek składa jego opiekun prawny np. rodzic.. Matka jest z zawody kimś tam i pracuje w tym zawodzie(jak inaczej to piszesz jako kto).. 2. klasa humanistyczna z rozszerzonym j. polskim, historią i wiedzą o społeczeństwie.. Co warto wiedzieć na ten temat?. Tadeusza Kościuszki w Starachowicach.Podanie do Liceum.. Aktywnie brałam udział w życiu szkoły(byłam np .PODANIE o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej Dyrektor II Liceum Ogólnokształcącego im.. I. J. Paderewskiego ul. Krakowska 17a 61-889 Poznań PODANIE Zwracam się z uprzejmą prośbą o przyjęcie mnie do klasy pierwszej o profilu matematycznym, matematyczno .Liceum Ogólnokształcącego im..

Od kiedy można złożyć wnioski o przyjęcie do szkół?

Nie wymagamy opinii wychowawcy klasy i podpisu dyrektora szkoły podstawowej na podaniu.. Można podanie wypełnić również na poprzednim wzorze i nie wypełniać opinii wychowawcy klasy oraz ocen z pierwszego półrocza klasy ósmej.miejscowość, data.. dokument do pobrania TUTAJO PRZYJĘCIE DO KLASY I I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO im.Władysława Broniewskiego w Błoniu 1. xxx e-mail: Dyrekcja Liceum Ogólnokształcącego im.. Moje osiągnięcia w środowisku szkolnym (olimpiady, konkursy, zawody sportowe,Proszę o przyjęcie mnie do*: Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół Technicznych im.Chcę wysłać moją córkę do szkoły muzycznej.. WYBÓR KLASY Proszę o przyjęcie mnie w roku szkolnym 2018/2019 do klasy I I Liceum Ogólnokształcącego im.Władysława Broniewskiego w Błoniu .. Przedstawiamy szczegółowe .Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych nr.6 w Poznaniu.. Od IV klasy szkoły podstawowej uczestniczę w licznych zajęciach pozalekcyjnych.Podanie Zawiercie, 21.06.2010 r. Marcin Mazurek ul. Jasna 28 42-406 Zawiercie PODANIE Zwracam się z uprzejmą pro:bą o przyjęcie mnie do klasy o profilu matematyczno-fizycznym z rozsze-rzonym programem nauczania języka angielskiego.. Do Komisji Rekrutacyjnej Liceum Ogólnokształcącego..

Zwracam się z uprzejmą prośbą o przyjęcie mnie do klasy I o profilu humanistyczno-lingwistycznym.

Jeśli uczeń jest pełnoletni, składa wniosek sam, we własnym imieniu.podanie o przyjęcie do szkoły wraz z uzasadnieniem (POBIERZ WZÓR PODANIA); świadectwo ukończenia liceum ogólnokształcącego lub innej szkoły, potwierdzające posiadanie wykształcenia średniego (niewymagane w przypadku tegorocznych absolwentów, niewymagana matura) Przystąp do egzaminu wstępnego - rozmowy kwalifikacyjnej.miejscowość, data Do Komisji Rekrutacyjnej Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół im.. 5.Wniosek o przyjęcie - dodatkowy - niezależny od rejestracji w systemie naboru elektronicznego, dokument wymagany w procesie rekrutacji do Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi w Boguchwale.. Chciałabym zostać przyjęta do tej klasy, ponieważ bardzo interesuje się historią, sztuką i literaturą polską.3.. Tadeusza Kościuszki 27-200 Starachowice Zwracam się z uprzejmą prośbą o przyjęcie mnie do klasy pierwszej o profilu matematyczno - informatycznym w I Liceum Ogólnokształcącym im.. Dokumenty niezbędne do przyjęcia ucznia do II Liceum Ogólnokształcącego w Piszu.. Mikołaja Kopernika w Krakowie Dotyczy: przyjęcie do pierwszej klasy liceum o profilu biologiczno-chemicznym Zwracam się z uprzejmą prośbą o przyjęcie mnie w roku szkolnym 2019/2020 do pierwszej klasy liceum o profilu .Wzór podania - do Technikum Zawodowe, Liceum Ogólnokształcące, Szkoła policealna, Klasy mundurowe, e-sport, ..

Wzór Wniosku znajduje się pod poniższym linkiem: wniosek o przyjęcie do LiceumKwiatowa 15 34-567 Kraków tel.

Marii Konopnickiej w Krakowie PODANIE Zwracam się z uprzejmą prośbą o przyjęcie mnie w roku szkolnym 2007/2008 do pierwszej klasy Liceum Ogólnokształcącego o profilu biologiczno-chemicznym.się o przyjęcie do klasy D; 5)(uchylony); 6)języka polskiego, języka angielskiego, matematyki, biologii - w przypadku ubiegania się o przyjęcie do klasy E.. Podanie koniecznie .Wrocław,14.04.08r.. Wybieram obok języka angielskiego następujący język nowożytnyPodanie o przyjęcie do klasy I I Liceum Ogólnokształcącego PUL w Wołominie yda 05-200 Wołomin, ul. Legionów 85 kom.. d L u Ogólnokształcącego dla Dorosłych, prowadzonym systemem zaocznym w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im.Ojciec jest z zawodu kimś tam i w tej branży pracuje.. Mama starszą siostrę/ brata, która uczęszcza do Liceum Ogólnokształcącego Naukę rozpoczęłam w 2002 roku w Szkole Podstawowej w gdzieś tam.. 695 898 740 mail: witryna: \podanie_o_przyjecie_lo_wolomin.doc 2/2 6.. Mikołaja Kopernika w Głogowie 67-200 Głogów, ul. Daszyńskiego 15 I.. Bojowników o Polskość Mazur w Piszu: Podanie o przyjęcie do szkoły (wzór podania w sekretariacie szkoły oraz na stronie szkolnej www: ) należy składać od 6 maja 2019 do 14 czerwca 2019;Z świadectwem nie ma problemu, właśnie znalazłem, ale kompletnie nie mam pojęcia, co mam napisać w podaniu i jak to ma wyglądać.. domowy: (061) xxxxxxx e - mail: [email protected] Dyrekcja VI Liceum Ogólnokształcącego im.. 3. klasa matematyczno-informatyczna z rozszerzoną matematyką i informatyką.. Zamoyskich w Szczebrzeszynie - rok szkolny 2010/2011.. Miejscowość, Data (po prawej) Jan Kowalski Miasto, dn. 26.05.2020 r. 27-220 Xxx ul. xxx 13 telefon: xxx-xxx-xxx Dyrekcja I Liceum Ogólnokształcącego im.. Proszę o przyjęcie mnie do klasy pierwszej 4-letniego LO w roku szkolnym 2020/2021Rekrutacja do liceum 2020/2021: TERMINY.. Dodam, że idę do drugiej klasy, a przenoszę się z technikum do liceum.Wzór podania o przyjęcie do klasy pierwszej Liceum Ogólnokształcącego im.. Mikołaja Kopernika w Warszawie do klasy biologiczno-chemicznej na rok szkolny 2015-16"..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt