Wzór formularza wniosku o udostępnienie informacji granicznej doc

Pobierz

Dz. U. Nr 201, poz. 1702 w sprawie wzoru formularza wniosku o udostępnienie danych ze zbiorów meldunkowych, zbioru PESEL oraz ewidencji wydanych i utraconych dowodów osobistych.Wniosek o udostępnienie informacji publicznej Na podstawie art. 2 ust.. Data publikacji 07.06.2011.Wniosek o udostępnienie informacji publicznej wniosek-o-udostepnienie-informacji-publicznej _ _2.doc 0.04MB Zarządzenie Nr 197/14/BM Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 grudnia 2014 r. w sprawie udostępniania informacji publicznej w Ministerstwie Sprawiedliwości zarzadzenie--nr-197-14-bm.pdf 0.21MB Załącznik do zarządzenia nr 197/14/BM .WNIOSEK.. BIP / Formularze i wnioski.. Wniosek o wydanie odpisów / kserokopii akt sprawy pobierz .Nowy wzór wniosku o udostępnienie danych Burmistrz Sokółki informuje, że zgodnie z nowelizacją ustawy o ewidencji ludności, która weszła w życie 1 lipca 2019 r., właściwe do udostępnienia danych jednostkowych z rejestru PESEL są wyłącznie organy gminy.Wzór wniosku dla CEP określa Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 31 października 2017 r. w sprawie wzoru wniosku o udostępnienie albo przekazanie danych z centralnej ewidencji pojazdów (Dz.U.2017.2068 z 8 listopada 2017 r.) Nie ma określonego formularza wniosku o udostępnienie danych z CEK.Wniosek o udostępnienie informacji publicznej musi spełniać wymogi określone w kodeksie postępowania administracyjnego..

2 ustawy o dostępie do informacji publicznej: 2.pobierz DOC pobierz PDF.

Z-15b Wniosek o zasiłek opiekuńczy z powodu sprawowania opieki nad chorym członkiem rodziny; .. Aktualizacja formularza: 5 listopada 2018 r. Formularz: Pobierz plik "Wniosek ERPO.pdf" 187 kB.Procedura krajowa.. Na podstawie art. 2 ust.. ROZMIAR: 51.11 KB, RODZAJ: .Wzory wniosków, zgłoszeń itp. Warto też zauważyć, że zgodnie z Art. 12 ust.. Serwis autoWnioski.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść zawarte we wzorach - wzory dokumentów mają charakter pomocniczy do .BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ.. Ochrona danych osobowych od Straży Granicznej; Newsletter od Straży Granicznej; Polityka prywatności; Biuletyn Informacji Publicznej; Informacja o komunikowaniu się; Prawa autorskieTryb występowania o udostępnienie informacji publicznej.. Przedmiotowy wniosek, który nie wymaga uzasadnienia, należy przesłać na poniższy adres listem tradycyjnym lub w formie elektronicznej: Komendant Warmińsko - Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej w KętrzynieWięcej informacji o EUMASS.. Ankieta zgłoszeniowa na kurs archiwalny (wersja .doc): I stopnia.. WZÓR WNIOSKU O UDOSTĘPNIENIE INFORMACJI PUBLICZNEJ Author: Właściciel Last modified .Sąd Okręgowy w Białymstoku ul. M. Skłodowskiej-Curie 1, 15-950 Białystok tel.. I nawet jeśli jest przesłany drogą mailową - musi mieć podpis - orzekł Naczelny Sąd Administracyjny, oddalając skargę Stowarzyszenia Watchdog Polska w sprawie nagród.wniosek.pdf (Adobe Reader) wniosek.doc (Microsoft Word) Wzór wniosku o udostępnienie danych lub informacji z CEP określony został w Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 22 września 2005 r. w sprawie wzoru wniosku o udostępnienie danych lub informacji z centralnej ewidencji pojazdów (Dz. z 2005 roku Nr 188 .Informacja: Wszystkie wzory, formularze, druki dostępne do pobrania, znajdujące się na serwisie informacyjnym autoWnioski.pl są objęte prawami autorskimi serwisu..

1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198 z późn.

Wniosek o wydanie oryginałów dokumentów pobierz DOC pobierz PDF.. Wniosek o udostępnienie informacji publicznej.doc Zgłoszenie dla nowotworzonych stad świń.doc Zgłoszenie dla stad nowotworzonych bydła, owiec, kóz.doc Powiadomienie o zamiarze przeprowadzenia uboju trzody chlewnej.jpg .. Powiadomienie o uboju świń.docW celu uzyskania informacji publicznej należy zwrócić się z wnioskiem o udostępnienie informacji publicznej (w załączeniu).. O UDOSTĘPNIENIE INFORMACJI PUBLICZNEJ.. ul. Czerniakowska 100 tel.. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r. (Dz. U. Nr 112, poz. 1198 ze zm.) zwracam się z prośbą o udostępnienie informacji w następującym zakresie:Wzór formularza wniosku określa załącznik do rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 listopada 2002r.. Podczas otwierania formularza PDF może pojawić się komunikat o konieczności zainstalowania dodatkowego składnika - "Extended Language Support Fonts Package".WNIOSEK.. zm.) wnoszę o udzielenie informacji publicznej dotyczącej:Wniosek o wydanie lub wymianę tymczasowego zaświadczenia tożsamości cudzoziemca pdf 827 KB Pobierz plik; Wniosek o udzielenie ochrony międzynarodowej (tylko do Straży Granicznej) pdf 951 KB Pobierz plik Wniosek o wydanie lub wymianę karty pobytu pdf 984 KB Pobierz plik; Formularz zgłoszenia urtaty lub uszkodzenia dokumentów pdf 660 KB Pobierz plik; Wniosek o wydanie lub wymianę .Wniosek o udostępnienie danych jednostkowych składa się osobiście lub przez pełnomocnika legitymującego się pełnomocnictwem udzielonym w formie, o której mowa w art. 33 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego po okazaniu przez pełnomocnika do wglądu jego dowodu osobistego lub ważnego paszportu.Sąd Okręgowy w Warszawie al..

85 745 92 00, fax 85 742 46 40 NIP 542-19-65-163 Regon 000321276- wzór wniosku o brakowanie.

22 440 03 00Służby apelują o ostrożność w czasie mrozów 13.01.2021 Wiceminister Błażej Poboży na posiedzeniu Komisji Wspólnej Rządu i Mniejszości Narodowych i EtnicznychW takim przypadku, jeżeli w terminie 14 dni od powiadomienia wnioskodawca nie złoży wniosku o udostępnienie informacji w sposób lub w formie wskazanych w powiadomieniu, postępowanie o udostępnienie informacji umarza się.. (0-91) 4245-182, fax (0-91) 4245-184Dostępne są m.in. wnioski o: wymianę kart pobytu, przedłużenie wiz, zarejestrowanie pobytu obywatela UE czy wpisanie zaproszenia dla cudzoziemca..

1 ustawy o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r. (Dz. U. Nr 112, poz. 1198) zwracam się z prośbą o udostępnienie informacji w następującym zakresie: ...

Podanie do Archiwum Państwowego w Poznaniu wersja .doc - wersja .pdf.. Wszelkie kopiowanie, powielanie oraz usuwanie logotypów z dokumentów jest zabronione.. Na podstawie art. 2 ust.. Pliki.. ZOBACZ PODOBNE » Wniosek o przesunięcie terminu urlopu wypoczynkowego - Wzór, Druk.. Ubezpieczenia Lista plików do pobrania Świadczenia Lista plików do pobrania Formularze do Umów dwustronnych o zabezpieczeniu społecznym w zakresie emerytur i rent ustalanych przez KRUS.Strona Miejskiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Szczecinie, ul. Odrowąża 1, 70-420 Szczecin, tel.. 22 440 80 00 fax 22 440 40 10 e-mail: NIP 527 20 26 252 .. Kategoria: Pisma: Data dodania: 2 lipca 2016: Pobierz wzór PDF (76.10 KB) Liczba pobrań: 10301 DOC (26.00 KB) Liczba pobrań: 8153 Komentarze (0) 5 + 5 = ?. Podanie o wydanie uwierzytelnionej kserokopii akt z zespołu wersja .doc - wersja .pdf.. Formularze.. (doc 32 KB) Metryczka.. "Solidarności" 127 00-898 Warszawa tel.. Wniosek o wydanie zaświadczenia o toczącym się postępowaniu pobierz DOC pobierz PDF.. Udostępnienie informacji w BIP wyłącza możliwość udostępnienia przez Komendanta Głównego Straży Granicznej informacji publicznej na wniosek w zakresie, w jakim ta informacja została udostępniona w BIP.. POZOSTAŁE.. O UDOSTĘPNIENIE INFORMACJI PUBLICZNEJ..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt