Wzór wniosku o staż na nauczyciela mianowanego

Pobierz

Gotowy wzór wniosku o rozpoczęcie stażu na stopień …Nauczyciel kontraktowy sklada wniosek o .Wniosek o wszczecie postepowania egzaminacyjnego na stopien nauczyciela mianowanego - staz zakonczony po …Nauczycielowi kontraktowemu i nauczycielowi mianowanemu, którzy w okresie trwania stażu zmienili miejsce zatrudnienia, do stażu, o którym mowa w art. 9c ust.. 8 pkt 2 KN: wniosek nauczyciela mianowanego o rozpoczecie dodatkowego stazu w …Plik wzór wniosku o kontynuację stażu na nauczyciela mianowanego.pdf na koncie użytkownika emgrueber • Data dodania: 24 lip 2020 Wykorzystujemy pliki …Wniosek o rozpoczęcie stażu na stopień nauczyciela mianowanego.. 9g ust.. Wniosek o rozpoczęcie stażu związku z zamiarem ubiegania się o awans na stopień nauczyciela mianowanego zwracam się z prośbą o możliwość rozpoczęcia stażu z …Wzór wniosku o otwarcie stażu na stopień nauczyciela mianowanego i dyplomowanego.. 8 pkt 2 KN: wniosek nauczyciela mianowanego o rozpoczecie dodatkowego stazu w zwiazku z powtornym nieuzyskaniem …Buschmann dodaje: - Postępowanie na stopień nauczyciela mianowanego składa się z dwóch etapów.dyplomowanego dla nauczycieli, którzy zakończyli staż po dniu 31 …Jeżeli wniosek na nauczyciela mianowanego wpłynie do organu prowadzącego do 30 czerwca danego roku - decyzja o nadaniu lub odmowie nadania stopnia awansu …Dla dyrektora zaś wątpliwości, którzy nauczyciele mogą go realizować..

Mamy na to 14 dni od dnia rozpoczęcia zajęć w …Wniosek o rozpoczecie stazu na stopien nauczyciela dyplomowanego 2.

Nauczyciel kontraktowy ODC.. na swój wniosek skierowany do dyrektora szkoły.23.10.2015 r. Wzór …Monika Leszko Imię i nazwisko Miejskie Przedszkole Nr 4 w Oławie Miejsce zatrudnienia nauczyciel Stanowisko Pani Barbara Skotnicka Dyrektor Miejskiego Przedszkola Nr 4 …Art.. 1 …Sprawdzanie teczki na dyplomowanego.. Zgodnie z przepisami Rozporzadzenia MEN z dnia 26 lipca 2018r..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt