Wzory oświadczeń majątkowych 2020

Pobierz

Kodeks pracy 2020.WZÓR DO POBRANIA: Wzory formularzy oświadczeń majątkowych - Dziennik Ustaw.. Urzędnicy są zobowiązani do przedło-żenia Komisji oświadczenia w terminie 30 dni od objęcia urzędu wraz z danymi dotyczącymi: urzędu pełnionego przez nich zawodowo lub niezawodowo, in-3.. Wyświetlony: 1097.. Wzory formularzy oświadczeń majątkowych: dla radnego; dla Gminy; dla Powiatu; Instrukcja wypełniania oświadczenia majątkowegoWzór Oświadczenia Majątkowego - 2020 roku.Wzory oświadczeń majątkowych.. Należy pamiętać, aby część A pkt I, II, IX, X oświadczenia majątkowego opatrzyć zapisem "małżeńska wspólność majątkowa" lub "majątek odrębny".. Dz. U. z 2017 r. poz. 2019)W załączniku : Wzór Oświadczenia majątkowego radnego .. Wzory formularzy oświadczeń majątkowych radnego województwa, członka zarządu województwa, skarbnika województwa, sekretarza województwa, kierownika wojewódzkiej samorządowej jednostki organizacyjnej, osoby zarządzającej i członka organu zarządzającego wojewódzką osobą prawną oraz osoby .Oświadczenia majątkowe za 2019 rok samorządowcy mogą składać do 31 maja 2020 roku, a nie jak zazwyczaj do końca kwietnia.. Oświadczenie majątkowe radnego - pdf Oświadczenie majątkowe radnego - word Oświadczenie majątkowe pozostałych osób zobowiązanych - pdf Oświadczenie majątkowe pozostałych osób zobowiązanych - word..

Rodzaje oświadczeń majątkowych i terminy ich składania.

Wytworzył.. Aktualizacja: 03.04.2020, 16:29.. Przedłużenie terminu przewiduje ustawa o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.Trzeba też wpisać mienie znajdujące się w kraju oraz za granicą.-.. pozostałe osoby zobowiązane do złożenia oświadczeń majątkowych - burmistrzowi.. Na podstawie art. 11d ust.. Oświadczenia majątkowe za 2020 rok.. Oświadczenia majątkowe władz Gminy Krościenko Wyżne za 2020 rok.. Mateusz Kicka.. rejestr zmian tej informacji » .. Załączniki.. 12 pkt 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodemizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków .Wzory oświadczeń majątkowych przedstawicieli administracji samorządowej Wzory oświadczeń majątkowych określa Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z 26 lutego 2003 r. w sprawie określenia wzorów formularzy oświadczeń majątkowych: radnego gminy, wójta, zastępcy wójta i sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownikaDane Jednostki.. Aktualizacja: 03.04.2020, 16:29.. Wzór oświadczenia majątkowego - Wójt, Dyrektorzy (2021) (70kB) .. Wytworzył: Marcin Siudziński (28 lutego 2020) Opublikował: Marcin Siudziński (28 lutego 2020, 07:44:38) Ostatnia zmiana: Mirosława Perszewska (26 lutego 2021, 11:36:16) Zmieniono: Aktualizacja.. Oświadczenia majątkowe..

Publikujemy aktualne formularze oświadczeń majątkowych.

XML .. Urząd Gminy w Reszlu ul. Rynek 24 11-440, Reszel tel: (89) 755 39 00 , fax: (89) 755 07 58 , e-mail: sekretariat{3596na9992]gminareszel.pl1 S t r o n a 1 Podstawowe informacje dotyczące wypełniania oświadczeń majątkowych przez osoby pełniące funkcje publiczne w Aktualne wzory oświadczeń majątkowych znajdują się w następujących regulacjach prawnych: ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 26 lutego 2003 r. w sprawie określenia wzorów formularzy oświadczeń majątkowych radnego gminy, wójta, zastępcy .Wszystkie oświadczenia majątkowe znajdują się w Urzędzie Gminy Frysztak i są do wglądu dla osób zainteresowanych.. Wzory formularzy oświadczeń majątkowych radnego gminy, wójta, zastępcy wójta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki organizacyjnej gminy, osoby zarządzającej i członka organu zarządzającego gminną osobą prawną oraz osoby wydającej decyzje administracyjne w imieniu wójta.Wzór oświadczenia majątkowego wójta, zastępcy wójta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki organizacyjnej gminy, osoby zarządzającej i członka organu: wersja doc. wersja pdf.. Wzór - oświadczenie majątkowe - DOC Wielkość pliku: 57 KB.. Klauzula informacyjna RODO - art. 14.w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie określenia wzorów formularzy oświadczeń majątkowych radnego powiatu, członka zarządu powiatu, sekretarza powiatu, skarbnika powiatu, kierownika jednostki organizacyjnej powiatu, osoby zarządzającej i członka organu zarządzającego powiatową osobą prawną oraz osoby wydającej decyzje administracyjne w imieniu starosty (t.j..

Ważny do: bezterminowo.Wzory oświadczeń.

2020-07-15 07:57:57 .Wzór oświadczenia [PDF] Wzór oświadczenia [DOC] (formularz edytowalny) Oświadczenie majątkowe wójta, zastępcy wójta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki organizacyjnej gminy, osoby zarządzającej i członka organu zarządzającego gminną osobą prawną oraz osoby wydającej decyzje administracyjne w imieniu wójtaz dnia 28 grudnia 2020 r. w sprawie wzoru oświadczenia o środkach własnych i zasobach majątkowych osoby składającej wniosek o zawarcie umowy o realizację przedsięwzięcia niskoemisyjnego.. W tekście znajdą Państwo aktualne wzory oświadczeń majątkowych składanych przez samorządowców z gmin, powiatów i województw.. Najbliższy termin przekazania deklaracji mija 31 maja.. Wzory formularzy oświadczeń majątkowych radnego powiatu, członka zarządu powiatu, sekretarza powiatu, skarbnika powiatu, kierownika jednostki organizacyjnej powiatu, osoby zarządzającej i członka organu zarządzającego powiatową osobą prawną .Aktualizacja: 03.04.2020, 16:28.. Oświadczenia powyższe są jawne, z wyłączeniem informacji o .Wzory oświadczeń majątkowych..

Dane zawarte w oświadczeniach majątkowych podlegają analizie.

Programy do pobrania.. Załączniki: Mateusz Podkul - Sekretarz - pierwsze oświadczenie .. Wytworzył: Mateusz Liput - Wójt Gminy: 2020-01-23: Publikujący .oświadczenia majątkowe 2021: Aktualny wzór oświadczenia majątkowego do pobrania tutaj.. Klauzula informacyjna RODO - art. 13.. Aktualizacja: 06.04.2020, 09:42.. Szczegółowych informacji na temat oświadczeń majątkowych udziela codziennie w godzinach pracy Urzędu Sekretarz Gminy.. dziennikustaw.gov.pl/du/2017/2020/D2017000202001.pdf1) Ze zmianą wprowadzoną przez § 1 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 marca 2019 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie określenia wzorów formularzy oświadczeń o prowadzeniu działalności gospodarczej i o stanie majątkowym (Dz. U. poz. 571), które weszło w życie z dniem 27 marca 2019 r.Wzory oświadczeń majątkowych.. Ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa radny, członek zarządu województwa, skarbnik województwa, kierownik wojewódzkiej samorządowej jednostki organizacyjnej, osoba zarządzająca i .03.04.2020.. Klauzula informacyjna RODO - art. 13 Klauzula informacyjna RODO - art. 14Roczne oświadczenie majątkowe według stanu na dzień 31 grudnia 2020 roku należy złożyć w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach wraz z kopią zeznania podatkowego PIT o wysokości osiągniętego dochodu w roku 2020.. Urząd Gminy Krościenko Wyżne.. Wzór oświadczenia majątkowego Radnego Gminy [doc] 2.Wzory oświadczeń majątkowych Pobierz dane XML Drukuj informacj .. (PDF, 58.3 KiB) Data ogłoszenia do BIP: 2020-04-06 | Data wytworzenia informacji: 2020-04-06; Wzór oświadczenia majątkowego radnego gminy (DOCX) (DOCX, 18.4 KiB) Data .3. z nieruchomości i praw majątkowych, do Zakres przedmiotowy oświadczeń majątkowych 1.. Łukasz Lorens.Oświadczenia majątkowe 2020: Oświadczenia majątkowe 2020: Aktualny wzór oświadczenia majątkowego do pobrania tutaj.. WZORY OŚWIADCZEŃ MAJĄTKOWYCH .. Mapa strony.. Ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (t.j.Dz.U.2020.1668) Zgodnie z art. 27c.. Oświadczenia majątkowe składane są co roku do dnia 30 kwietnia, według stanu na dzień 31 grudnia roku poprzedniego.. Dodany 02.04.2020 11:23:29 przez Agata Biesaga..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt