Wniosek o przedłużenie karty krakowskiej

Pobierz

Program ten został wprowadzony uchwałą Rady Miasta Krakowa z dnia 7 lutego 2018 r. nr XCIV/2450/18.Wniosek o przedłużenie ważności Karty (przeznaczony wyłącznie dla placówek opiekuńczo-wychowawczych) 2021-05-19.. Nie podpisuj wniosku w domu - musisz go podpisać w obecności urzędnika, który przyjmie wniosek, dowód opłaty za wydanie karty parkingowej, aktualne zdjęcie osoby, dla której ma być karta.Interesanci z grodzieńskiego okręgu konsularnego starający się o przedłużenie Karty Polaka oraz osoby starsze, powyżej 65 roku życia, które ubiegają się o przyznanie Karty Polaka mogą umówić się telefonicznie w konsulacie na wizytę w tej sprawie.Należy dzwonić w dzień roboczy, w godzinach 9.00 - 11.00 pod nr.. Nr PESEL Organ wydający Nr Kraj wydania 2.. Osoby te podają adres e-mail wyłącznie podczas składania pierwszego wniosku o przedłużenie ważności Karty.. Z Karty Krakowskiej korzysta obecnie 191 620 osób.Pamiętaj o przedłużeniu Krakowskiej Karty Miejskiej.. Wniosek o wydanie duplikatu Krakowskiej Karty Rodzinnej.. Wcześniejsze wyciągnięcie karty może uniemożliwić prawidłowy zapis biletu.Formularz wniosku o wydanie kolejnej karty pobytu należy złożyć w terminie 30 dni przed upływem okresu ważności posiadanej karty pobytu.. Wnioski w formie papierowej można składać w następujących lokalizacjach Urzędu Miasta Krakowa:Adres e-mail (pole to wypełniają wyłącznie osoby, które miały wydaną mobilną formę "Karty Krakowskiej" na wniosek rodzica i wnioskują już samodzielnie o przedłużenie ważności Karty na tym nośniku..

W tytule wiadomości należy wpisać: Wniosek o przedłużenie ważności karty.

Karta Krakowska to element polityki promocyjnej i społecznej Krakowa, mający na celu jego rozwój, zwiększenie dostępności do komunikacji miejskiej i dóbr kultury, jak również zwiększenie dochodów miasta z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych.. Osoby, które korzystają z kart plastikowych, a są zainteresowane korzystaniem z aplikacji mobilnej, mogą złożyć wniosek o zmianę nośnika, który jest dostępny na stronie .. Nośnikiem Krakowskiej Karty Miejskiej jest bezstykowa karta, oznakowana unikalnym i niezmiennym numerem, wykonana zgodnie ze standardem MIFARE.Wszystkie osoby, które posiadają Kartę Krakowską i podczas składania wniosku o wydanie Karty Krakowskiej podały adres mailowy, numer telefonu komórkowego lub adres pocztowy, otrzymają informację o tym, że ich uprawnienia zostały przedłużone na kolejny rok oraz o tym, co powinny zrobić, aby je zapisać na swoim nośniku (taka .Będą musiały jednak złożyć wniosek o przedłużenie ważności Karty oraz przyjść do jednego z Punktów Sprzedaży Biletów i okazać jeden z poniższych dokumentów: Pierwszą stronę PIT opatrzoną prezentatą Urzędu Skarbowego (pieczątką wpływu) lub z potwierdzeniem jego złożenia, z zastrzeżeniem, że w przypadku PIT 40A nie .- Trzeba pamiętać, aby przed przesłaniem jednego z tych dokumentów na skrzynkę [email protected], złożyć wniosek o wydanie uprawnień Karty Krakowskiej, bądź o przedłużenie ważności .1 Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr Prezydenta Miasta Krakowa z dnia Urząd Miasta Krakowa Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych WNIOSEK O WYDANIE/PRZEDŁUŻENIE WAŻNOŚCI* KRAKOWSKIEJ KARTY RODZINY Z NIEPEŁNOSPRAWNYM DZIECKIEM * właściwe zakreślić CZĘŚĆ I Dane wnioskodawcy Pokrewieństwo** Numer telefonu Adres poczty elektronicznej - Orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu .przedłużyć bilet okresowy należy dotknąć ikonę "Krakowska Karta Miejska / Karta Krakowska"..

Instrukcja składania wniosku o wydanie karty krakowskiej w wersji papierowej.

karta krakowska: kk.krakow.pl.. Cudzoziemcy przebywający w Polsce na podstawie zezwolenia na pobyt stały, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE składają wniosek do wojewody właściwego ze względu na miejsce ich pobytu.Wnioski o wydanie/przedłużenie Krakowskiej Karty Rodzinnej 3+ lub o wydanie duplikatu Krakowskiej Karty Rodzinnej 3+ można składać w Krakowskim Centrum Świadczeń przy ul. Stachowicza 18, przesyłać na adres Krakowskiego Centrum Świadczeń, ul Stachowicza 18, 30-103 Kraków lub elektronicznie poprzez Portal Elektronicznych Usług.WNIOSEK O WYDANIE, PRZEDŁUŻENIE LUB WYMIANĘ KARTY KIEROWCY Jeżeli nie masz nr PESEL, podaj nr i nazwę dokumentu potwierdzającego tożsamość (np. paszportu) oraz nazwę organu wydającego.. Aby móc to robić przez.Krakowska Karta Miejska System Karty Miejskiej budowany jest jako system otwarty, tak aby w przyszłości możliwa była jego rozbudowa o nowe zastosowania.. W tym celu należy wysłać wiadomość na adres: .. 2. os.Wniosek o wydanie/przedłużenie Krakowskiej Karty Rodzinnej dla rodziny z trójką dzieci.. Fotografia osoby, która ma otrzymać kartę, oraz wzór podpisu Do wniosku dołącz jedną fotogra .Z Karty Krakowskiej korzysta obecnie 191 620 osób..

Automat poprosi o włożenie karty KKM, KK, MKA lub ELS do czytnika kart.

Adres ten nie może być podany przez inną osobę, gdyż stanowi on login do systemu).Wniosek o przedłużenie ważności Krakowskiej Karty Rodzinnej można złożyć w następujących lokalizacjach Urzędu Miasta Krakowa: 1. ul. Stachowicza 18, I piętro, stanowisko 1 lub 2, w godzinach od 7.40-15.30.. Wyrobienie nowego nośnika Wymiana wadliwego nośnika Wyrobienie duplikatu nośnika Wyrobienie duplikatu karty miejskiej jest objęte opłatą w wysokości 8 zł Aktualizacja danych pasażera Data .. : +375 15 273 10 33.Wniosek o włączenie karty ewidencyjnej ruchomego zabytku techniki do ewidencji zabytków ruchomych województwa małopolskiego ZARZĄDZENIE Nr 13.2017 w sprawie zasad włączania karty ewidencyjnej pojazdu do wojewódzkiej ewidencji zabytków ruchomych w Wojewódzkim Urzędzie Ochrony Zabytków w KrakowieWNIOSEK O WYDANIE LUB PRZEDŁUŻENIE KARTY KIBICA /REJESTRACJĘ W PROGRAMIE CASHBACK WORLD (POWERED BY MYWORLD.COM) [ x ] Oświadczam, że otrzymałam/-em, zapoznałam/-em się oraz akceptuję Regulamin Karty Kibica Wisły Kraków..

Przypominamy ...Wnioski o przedłużenie ważności Karty można składać drogą mailową.

Karta krakowska to element polityki promocyjnej i społecznej krakowa .wniosek o wydanie karty parkingowej - otwórz plik w nowym oknie - pobierz i wypełnij albo zrób to w powiatowym zespole.. - Przedłużać ważność karty będzie można nie wcześniej niż na 30 dni przed upływem terminu jej ważności.Jest ważna przez rok, dlatego urzędnicy przypominają, że od 2 lipca będzie można składać wnioski o jej przedłużenie.. 0 Z Karty Krakowskiej korzysta obecnie 191 620 osób.. Wniosek o wydanie duplikatu "Karty Krakowskiej" w formie plastikowej.. Załącznik nr 6 do zarządzenia nr 1331/2021 1331_2021_zal-6.pdf.CZĘŚĆ V - OŚWIADCZENIA Oświadczam, że*: powyższe dane są prawdziwe, jestem umocowana/umocowany do złożenia wniosku o przyznanie lub przedłużenie Krakowskiej Karty Rodziny z Niepełnosprawnym Dzieckiem oraz odebrania Krakowskiej Karty Rodziny z Niepełnosprawnym Dzieckiem w imieniu osób, wskazanych w niniejszym wniosku,wtorek, 11 sierpnia 2020 r. Krakowskie Centrum Świadczeń informuje o możliwości elektronicznego składania wniosków o przedłużenia ważności Krakowskiej Karty Rodzinnej przez platformę ePUAP.. Wystarczy tylko aktywować uprawnienia KK na kolejnych 12 miesięcy, a w przypadku, gdy z KK chcemy korzystać jako płacący podatek w Krakowie, przyjść do Punktu Sprzedaży Biletów MPK SA i okazać .Zachęcamy więc do pobrania bezpłatnej aplikacji mobilnej Karty Krakowskiej ze sklepu internetowego.. Na jeden adres e-mail może być wydana mobilna forma "Karty Krakowskiej" wyłącznie dla jednej osoby.. Załącznik nr 5 do zarządzenia nr 1331/2021 1331_2021_zal-5.pdf.. W treści wiadomości prosimy podać imię i nazwisko wnioskodawcy oraz numer Karty Mieszkańca Piastowa.Karta krakowska - złóż wniosek papierowo 26 czerwca 2018 wyświetlenia: 5 830 aktualności, komunikacja i transport, najważniejsze instrukcja składania wniosku o wydanie karty krakowskiej w wersji papierowej.. Aby móc to robić przez kolejny rok, nie trzeba składać kolejnego wniosku o jej wydanie.. 27 kwietnia 2016 r, podanych we Wniosku przez Wisłę Kraków S.A. z siedzibą w Krakowie, ul. Reymonta 20, w .w Krakowie Wniosek o wydanie Krakowskiej Karty Miejskiej - dziecko W celu realizacji wniosku należy okazać dokument potwierdzający tożsamość.. Automaty Krakowskiej Karty MiejskiejKarta jest ważna przez rok licząc od daty zaakceptowania wniosku.. Wniosek o wydanie Krakowskiej Karty Rodzinnej dla rodziny z czwórką i więcej dzieci/placówki..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt