Aneks do zarządzenia dyrektora biblioteki

Pobierz

W załączniku nr 1 do zarządzenia nr 9/2018 tj.: Regulaminie korzystania z usług Miejskiej Biblioteki Publicznej im.do Zarządzenia Dyrektora Miejsko - Gminnej Biblioteki Publicznej w Warce z dnia 28.02.2013 w sprawie wprowadzenia Regulaminu Wypożyczalni Na podstawie art. 14 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz.U.. Zarządzenie nr 7/2017 z dn. 2.10.2017 + Załącznik.. ks. Franciszka Siarczyńskiego z dnia 2 maja 2020 r. w sprawie wznowienia działalności placówek BPGK w warunkach epidemii COVID-19.. z 1998r.Aneks nr 1 z dnia 02.01.2019 r. do Zarządzenia nr 4/2013 Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej we Wróblewie z dnia 5 czerwca 2013 roku w sprawie przyznawania innych świadczeń niż wynagrodzenie za pracę.. Dotyczy: sposobu określania wysokości opłaty za zgubione dzieło, odnośnie §27 p.. Aneks Nr 1 z dnia 15 czerwca 2021 r. do Zarządzenia Nr 9/2020 r. w sprawie: aktualizacji Procedury zachowania bezpieczeństwa i zasad funkcjonowania Biblioteki Publicznej im.. 1.3 Zasad udostępniania zbiorów w Bibliotece Jagiellońskiej.. Galla Anonima w Głogowie o następującej treści: §2 1.. 1 ANEKS NR 2 do Regulaminu Organizacyjnego Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej im.. Działając na podstawie § 10 Statutu Biblioteki Publicznej Gminy Kozienice im.. - "Procedury bezpieczeństwa w okresie obowiązywania stanu epidemii" PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA W OKRESIE OBOWIĄZYWANIA STANU EPIDEMII § 1..

Armii Krajowej w Częstochowie Zasady korzystania z biblioteki szkolnej 1.

Zarządzenie nr 9/2014.. Księcia Ludwika I w Brzegu w sprawie wprowadzenia Aneksu nr 1 do Regulaminu wynagradzania pracowników Miejskiej Biblioteki Publicznej im.. "Procedury bezpieczeństwa w okresie obowiązywania stanu epidemii", zwaneAneks do Zarządzenia Dyrektora Szkoły 13/2014 - zagubione, zniszczone podręczniki - Aneks_Zarzadzenie_podreczniki_ZNISZCZONE.docx (fragment ostatniego dokumentu brzmi: 1.. 85, poz.539 z późn.. Księcia Ludwika I w Brzegu Na podstawie art.77 2 ustawy Kodeks Pracy z dnia 26 czerwca 1974r.. Księcia Ludwika I w Brzegu z dnia 01 czerwca 2020 r. w sprawie: Aneksu nr 1 do Zasad funkcjonowania Miejskiej Biblioteki Publicznej im.. zm. ) zarządzam co następuje: § 1Zarządzenie nr 7/2020 Dyrektora Przemyskiej Biblioteki Publicznej im.. Cennik opłat i usług Biblioteki Jagiellońskiej.Aneks nr 1 z dnia 9 grudnia 2020 roku do Zarządzenia nr 5/2020 Dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej w Chorzowie z dnia 4 listopada 2020 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu korzystania ze zbiorów i usług Miejskiej Biblioteki Publicznej w Chorzowie.Załącznik do aneksu zarządzenia z dnia 3 listopada 2020r..

W okresie epidemii COVID - 19 obowiązują następujące zasady korzystania z biblioteki szkolnej.

Galla Anonima w Głogowie z dnia 25 maja 2018 r. w sprawie Regulaminu korzystania z usług Miejskiej Biblioteki Publicznej im.. Zygmunta Jana Rumla w Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy w trakcie epidemii COVID-19 dla użytkowników Biblioteki oraz Instrukcji obsługi wypożyczeń w systemie SowaSQL dla pracowników filii i oddziałów bibliotecznych - pobierzZałącznik do Zarządzenia Nr 9/2020 Dyrektora Dolnośląskiej Biblioteki Pedagogicznej we Wrocławiu z dnia 26 lutego 2020 r. Aneks nr 1 z dnia 26 lutego 2020 roku do Statutu Dolnośląskiej Biblioteki Pedagogicznej we Wrocławiu wprowadzonego Zarządzeniem Nr 4 /2020 Dyrektora Dolnośląskiej Biblioteki Pedagogicznej weAneks nr 1 z dnia 28 sierpnia do Zarządzenia Nr 9/2020 Dyrektora Biblioteki Publicznej Gminy Kozienice im.. Zwrot następuje nie później niż do 21 czerwca danego roku.Aneks do Regulaminu Biblioteki Instytutu Archeologii Uniwersytetu Wrocławskiego Niepublikowane prace magisterskie i doktorskie udostępnia się zgodnie z: "Zarządzeniem Nr 30/99 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 7 kwietnia 1999 r." Na podstawie wyżej wymienionego zarządzenia wprowadza się: 1..

Po zakończeniu zajęć dydaktycznych w szkole uczniowie zwracają podręczniki do biblioteki szkolnej.

2.Dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej im.. Zarządzenie Nr 1 z dnia 1 kwietnia 2019 r. Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej we Wróblewie w sprawie zmian w polityce .Aneks do Zarządzenia Dyrektora Szkoły przez Barbara Sowa · Opublikowano 2 grudnia 2020 · Zaktualizowano 17 grudnia 2020 Obserwuj:Aneks do Regulaminu Biblioteki Szkolnej w Szkole Podstawowej nr 48 im.. Aneks nr 1/19 z dnia 30 września 2019 r. do Zarządzenia nr 10/15 Dyrektora Przemyskiej Biblioteki Publicznej z dnia 8 października 2015 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu korzystania z udostępnianych pomieszczeń Przemyskiej Biblioteki Publicznej im.1 Zarządzenie Nr 5/2013 Dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej im.. Marii Konopnickiej w Lubaniu Wprowadza się aneksem stanowiącym Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 23/2014 następujące zmiany w treści Regulaminu Organizacyjnego oraz Schematu Organizacyjnego MiPBP: 1 1.Zarządzenia Dyrektora BJ dotyczące Regulaminu Biblioteki.. Księcia Ludwika I w Brzegu w trakcie epidemii COVID-19 Na podstawie Rady Ministrów z dnia 16 maja 2020 r. w sprawie ustanowienia określonychZałącznik nr 1 do Zarządzenia nr 21/2020 Dyrektora Domu Kultury w Ozimku z dnia 31.08.2020 Aneks nr 2 z dnia 31 sierpnia 2020 roku do zasad udostępniania zbiorów bibliotecznych w Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Ozimku w okresie epidemii koronawirusa SARS CoV-2 (PDF, 109,02 kB)Załącznik nr 3 do zarządzenia nr 1/2020/2021 dyrektora Szkoły Podstawowej nr 3 im..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt