Wniosek o wydanie zgody na ekshumację zwłok/szczątków ludzkich

Pobierz

Ekshumacja zwłok lub szczątków wymaga zezwolenia państwowego inspektora sanitarnego.. Zezwolenie na ekshumację i przewóz zwłok lub szczątków …Ekshumacją i przewozem zwłok lub szczątków ludzkich zajmują się uprawnione do tego celu podmioty prowadzące działalność zgodnie z Polską Klasyfikacją …Wniosek o wydanie zezwolenia na: Ekshumację zwłok lub szczątków ludzkich w celu ich pochowania na tym samym miejscu pochówku (cmentarzu) Ekshumację …Wniosek o wydanie zezwolenia na1: Ekshumację zwłok lub szczątków ludzkich w celu ich pochowania na tym samym miejscu pochówku (cmentarzu) Ekshumację …Na mocy art. 10 prawo do pochowania zwłok ludzkich ma najbliższa, pozostała rodzina osoby zmarłej (ten sam krąg osób uprawniony jest do wystąpienia z wnioskiem o …WNIOSEK .. OŚWIADCZENIE Jako uprawniony z tytułu pokrewieostwa do złożenia wniosku o …Strona 1 z 3 Przed wypełnieniem wniosku należy zapoznać się z instrukcją dla osób zwracających się z wnioskiem o wydanie zgody na ekshumację zwłok / …Postępowanie o wydanie zezwolenia na ekshumację i przewóz zwłok lub szczątków ludzkich następuje na umotywowany wniosek osoby uprawnionej do pochowania …Do wniosku należy dołączyć: oryginalny akt zgonu, zgody zarządców cmentarzy, zgody członków rodziny zmarłego.. Ma on nadzór nad cmentarzem, na …Ja niżej podpisany, jako uprawniony do złożenia wniosku o ekshumację zwłok oświadczam, że we wniosku wymieniono wszystkich pozostałych członków rodziny …Wniosek o wydanie zezwolenia na1: Ekshumację zwłok lub szczątków ludzkich w celu ich pochowania na tym samym miejscu pochówku (cmentarzu) Ekshumację …Wniosek o wydanie zezwolenia na1: Ekshumację zwłok lub szczątków ludzkich w celu ich pochowania na tym samym miejscu pochówku (cmentarzu) Ekshumację …Wniosek o wydanie zezwolenia na1: Ekshumację zwłok lub szczątków ludzkich w celu ich pochowania na tym samym miejscu pochówku (cmentarzu) Ekshumację …Wniosek o wydanie zezwolenia na1: Ekshumację zwłok lub szczątków ludzkich w celu ich pochowania na tym samym miejscu pochówku (cmentarzu) Ekshumację …Kodeks karny (Dz. U. Nr 88, poz. 553 ze zm.), Ja niżej podpisany, jako uprawniony do złożenia wniosku o wydanie zezwolenia na ekshumację zwłok oświadczam …1.4..

Formularz wniosku o wydanie zezwolenia na ekshumację zwłok Subject: Chcesz przenieść ciało zmarłej osoby na inny cmentarz?

Zarządu cmentarza - miejsca aktualnego …Wniosek o wydanie zezwolenia na ekshumację zwłok lub szczątków ludzkich, ekshumację i przewóz, przewóz Wersja PDF - Link otwiera się w nowym oknie …2 Wniosek o wydanie zezwolenia na ekshumację zawierający prośbę o wydanie zgody wraz z uzasadnieniem składa się do właściwego terytorialnie Państwowego …o wydanie zgody na ekshumację zwłok / szczątków ludzkich .. poz. 1473) ekshumacja może być dokonana na wniosek: pozostałego małżonka (mąż/żona) …Pobierz: Wniosek o wydanie zgody na przeprowadzenie ekshumacji.. Postępowanie o wydanie zezwolenia na ekshumację i przewóz zwłok lub szczątków ludzkich następuje na umotywowany wniosek osoby uprawnionej do …Wniosek o wydanie zezwolenia na ekshumację zwłok/szczątków* 1. Osoba uprawniona do ekshumacji i ponownego pochowania zwłok lub szczątków (dane …2) zaświadczenie o przyczynie zgonu w przypadku jeśli od daty zgonu nie minęły dwa lata.. Ekshumacja zwłok lub szczątków powinna odbywać się we wczesnych godzinach rannych w …Wszystko to zdaniem Sądu Najwyższego prowadzi do wniosku, że art. 15 ust..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt